Các vấn đề có nhân tố nước ngoài

 

  1. Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12.

  2. Nghị định 78/2009/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

  3. Nghị định 83/1998/NĐ-CP ngày 10-10-1998 v/v đăng ký hộ tịch.

  4. Thông tư 12/1999/TT-BTP ngày 25-06-1999 về đăng ký hộ tịch.

  5. Bộ Luật Dân sự ngày 28-10-1995.

  6. Bộ Luật Hình sự ban hành theo Lệnh của Chủ tịch nước số 15/1999/QH10.

  7. Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2003.

  8. Pháp lệnh về thi hành án phạt tù năm 1993.

  9. Nghị định 89/CP ngày 07-11-1998 v/v ban hành Quy chế tạm giam, tạm giữ.

  10. Thông tư Liên tịch 01/TTLN ngày 08-09-1988 Bộ Nội vụ - Ngoại giao – Tư pháp – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao v/v hướng dẫn việc điều tra, xử lý các vụ vi phạm luật lệ giao thông đường bộ do người, phương tiện giao thông nước ngoài gây ra.

  11. Nghị định 49/CP ngày 15-08-1996 về xử phạt vi phạm hành chính.

  12. Nghị định 30/CP ngày 29-10-1980 của Hội đồng chính phủ về quy chế cho tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên vùng biển Việt Nam.

  13. Quyết định 13/HĐBT ngày 11-02-1986 về tăng cường bảo vệ chủ quyền và an ninh vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam.

  14. Chỉ thị 85/CT ngày 29-03-1988 của chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng v/v xử lý tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam.

  15. Nghị định 437/HĐBT về quy chế hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong vùng biển Việt Nam.

  16. Nghị định 53/98/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của cảnh sát biển.

  17. Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng 55L/CTN ngày 07-04-1997.

  18. Nghị định 02/1998/NĐ-CP ngày 06-01-1998 hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

  19. Nghị định 55/CP năm 1996 về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm nước CHXHCN Việt Nam.

  20. Thông tư 3320/1997/TTLT-QP-NG hướng dẫn thi hành Nghị định 55/CP.

 

 20.   Nghị định 137/2004/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam.

 

  21.  Thông tư 137/2005/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 137/2004/NĐ-CP.

 

  22.  Nghị định 36/1999/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước CHXHCN Việt Nam.

 

  23.  Nghị định 34/2000/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam.

 

  24.  Thông tư số 179/2001/TT-BQP hướng dẫn thực hiện Nghị định 34/2000/NĐ-CP

 

  25.  Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10.

 

  26.  Nghị định 68/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

 

  27.  Nghị định 69/2006/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định

         68/2002/NĐ-CP.

 

  28.  Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 quy định việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

  29.  Quyết định 13/2006/QĐ-BTC về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không.

 

 

 

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn