Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Lệ phí và thời gian thực hiện


Lệ phí

Cấp hộ chiếu:

200.000 VNĐ

Cấp lại hộ chiếu mới (đối với hộ chiếu bị mất, hỏng):

400.000 VNĐ

Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu:

50.000 VNĐ

Gia hạn hộ chiếu:

100.000 VNĐ

Cấp công hàm:

10.000 VNĐ

Trẻ em đi cùng:

50.000 VNĐ

Thời gian thực hiện

Theo quy định của Nghị định 05/2000 NĐ-CP:

Cấp hộ chiếu: 05 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ)

Cấp công hàm:

02 ngày làm việc

Chú ý: Các mẫu giấy tờ cần thiết xin vào địa chỉ dưới đây để download:

http://www.lanhsuvietnam.gov.vn

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 27-06-2013