Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Hồ sơ đề nghị cấp Hộ chiếu công vụ


Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu công vụ bao gồm:

 

  • Quyết định cử đi công tác của cơ quan chủ quản: Bản chính, chữ ký mực

 

Quyết định cần ghi rõ và chính xác số quyết định, ngày tháng năm cấp quyết định; tên họ, chức vụ; là công chức nhà nước có đầy đủ loại, bậc, mã ngạch (hoặc nhiệm kỳ bầu cử); nước đến; ngày đi ngày về; kinh phí chuyến đi (do ai chịu trách nhiệm).

 

  • Thư mời (của phía nước ngoài): bản photocopy

 

  • Tờ khai để cấp hộ chiếu công vụ: bản chính, dán hình 4 x 6 có đóng dấu giáp lai, có ghi đầy đủ xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp với dấu và chữ ký rõ ràng

 

Lưu ý điền đầy đủ vào tờ khai:

-  Số Chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (tên các tỉnh mới hiện tại);

-  Điền đầy đủ tên cha, mẹ, tên vợ (chồng), con cái (đang sống, đã chết hoặc đang ở nước ngoài);

-  Điền đầy đủ và chính xác chi tiết địa chỉ hộ khẩu thường trú;

-  Chú ý phần đã đi nước ngoài gần đây nhất mang hộ chiếu gì và ngày cấp;

- Phần xác nhận của thủ trường cơ quan quản lý trực tiếp cần được ghi đầy đủ, dấu và chữ rõ ràng.

  • Hình 4x6 để làm hộ chiếu: 02 tấm: hình mới nhất (không quá một năm), chụp thẳng, phông hình màu trắng, chụp thẳng, mặt lớn, trang phục chỉnh tề, không mặc quân phục, tranh phục ngành, không đeo kính màu (lưu ý: hình dán tờ khai và hình làm hộ chiếu phải giống nhau).

 

  • Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác (đối với người đến làm hộ chiếu): bản chính

 

  • Phiếu đề nghị: khai tại chỗ đối với người đến làm hộ chiếu.

 

  • Yêu cầu nộp lại hộ chiếu cũ (đã hết hạn hoặc chưa hết hạn mà có nhu cầu cấp mới).

 

Chú ý: Các mẫu giấy tờ cần thiết xin vào địa chỉ dưới đây để download:

http://www.lanhsuvietnam.gov.vn

 

 

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 27-06-2013