Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc


Consulate General of the Republic of Korea

Flag_HanQuoc

Người đứng đầu

Ông Tổng Lãnh sự Oh Jae-Hack

Văn phòng

107 Nguyễn Du, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38225757

Fax: (84-8) 38225750

Ngày Quốc khánh

3 tháng 10

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 28-08-2012