Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan


The Royal Thai Consulate General

Flag_Thai

Người đứng đầu

Bà Tổng Lãnh sự Wiraka Mudhitaporn

Website

               www.thaiembasy.org/hochiminhcity

Văn phòng

77 Trần Quốc Thảo, Quận 3

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3932 7637

Fax: (84-28) 3932 6002

Email: thaiconsulate.hom@mfa.go.th

Giờ làm việc

08:30 – 12:00 và 13:30 – 17:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu

Ngày nghỉ

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ của Việt Nam và Thái Lan

Ngày Quốc khánh

5 tháng 12

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 23-02-2022