Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Lãnh sự quán Liên bang Mêhicô


Consulate of the United Mexican States

Flag_Mexico

Người đứng đầu

Ông Lãnh sự danh dự Vũ Minh Anh

Văn phòng

OT1.04.14, Tòa nhà Saigon Royal, 09 Nguyễn Trường Tộ,

Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-28 6685 8388, 84-903121253


Giờ làm việc

09:00 - 17:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu

Ngày nghỉ

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày nghỉ lễ

của Việt Nam, Liên bang Mêhicô 

Ngày Quốc khánh

16 tháng 9

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 16-04-2021