Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Công ty Tài chính quốc tế (IFC)


Logo_IFC

Người đứng đầu

Ông John McKenzie

Văn phòng

Somerset Chancellor Court, Unit 3B, Lầu 3

21 – 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3823 5266

Fax: (84-8) 3823 5271

Website

www.worldbank.org.vn/TV/strategy/ifc.htm

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ của Việt Nam

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 11-01-2010
 

Số lượt truy cập.