Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Công hàm 4351/SNV-LT

Về việc: Nhắc lại thông tin về thời hạn xử lý hồ sơ liên quan đến chế độ ưu đãi miễn trừ của các Cơ quan Lãnh sự, Tổ chức Quốc tế, Văn phòng Kinh tế-Văn hóa tại TPHCM.
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 14-03-2019
 

Số lượt truy cập.