Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Giới thiệu về TPO và quan hệ hợp tác với TPHCM


Tổ chức Xúc tiến Du lịch
Tourism Promotion Organization (TPO)

Giới thiệu chung

TPO là một tổ chức xúc tiến du lịch tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mục tiêu
Tập trung vào du lịch, TPO phát triển các chương trình trao đổi thông tin và các ý kiến đóng góp giữa các thành phố thành viên; thúc đẩy các dự án để tiếp thị và phát triển các sản phẩm du lịch mới; đóng góp vào việc phát triển nguồn nhân lực trong ngành du lịch; khảo sát, nghiên cứu, đánh giá và thống kê du lịch; tổ chức các hoạt động phù hợp với các mục đích của TPO.

Số lượng thành viên
Hiện nay có 24 thành phố thuộc 12 quốc gia là thành viên của TPO, trong đó có TPHCM (Việt Nam).

Hoạt động hợp tác

Sở Du lịch TPHCM đại diện cho thành phố là thành viên của TPO và đóng vai trò quan trọng trong tổ chức này. Hàng năm, Sở Du lịch TPHCM đều tham dự các hoạt động của TPO nhằm tìm đối tác hợp tác và quảng bá cho du lịch Việt Nam nói chung, du lịch TPHCM nói riêng.

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 07-12-2005