Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

TPHCM và TP Minsk, Belarus ký kết thỏa thuận hợp tác

Chiều 1-12-2011, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân và Chủ tịch Ủy ban chấp hành, Thị trưởng TP Minsk, Belarus, Ladutko Nhikolai đã ký kết thỏa thuận ghi nhớ về quan hệ hợp tác giữa hai TP trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại và văn hóa, xã hội dưới sự chứng kiến Thủ tướng Cộng hòa Belarus Mikhail Myasnikovich.

Theo nội dung ký kết, hai thành phố sẽ thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại dựa trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi; tham gia các hội chợ triển lãm và tổ chức các diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư; trao đổi thông tin về môi trường đầu tư và khuyến khích các cơ hội gặp gỡ song phương trực tiếp; tìm kiếm khả năng trao đổi các sản phẩm truyền thống của nhau; đồng thời tăng khả năng mở rộng các điều khoản hợp đồng, thỏa thuận song phương.

 Về lĩnh vực giáo dục, hai thành phố khuyến khích việc thành lập mối liên kết trực tiếp giữa các cơ sở giáo dục và nghiên cứu giữa hai thành phố; tổ chức các khóa đào tạo giáo viên; khuyến khích việc trao đổi sinh viên và thanh niên nhằm thúc đẩy việc đào tạo sinh viên của hai thành phố.

 Về lĩnh vực văn hóa, xã hội, lãnh đạo hai thành phố xác định sẽ ủng hộ các cơ quan văn hóa, nhà hát, thư viện, bảo tàng, các tổ chức thanh niên, các liên hiệp và hiệp hội hai thành phố trao đổi và giao lưu trực tiếp; khuyến khích tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, các buổi biểu diễn của các nhóm nghệ thuật và các nghệ sĩ; xem xét khả năng tổ chức Những ngày văn hóa của nhau. Bên cạnh đó, hai bên cũng tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho việc phát triển hợp tác trong lĩnh vực du lịch và thể thao; tăng cường trao đổi giao lưu giữa các đoàn du lịch và thể thao.

 Ngoài ra, TPHCM và TP Minsk cũng có hoạt động trao đổi đoàn ở cấp độ quản lý địa phương để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý hành chính đô thị, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ công cộng và các lĩnh vực mà cả hai TP cùng quan tâm, để có thể thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

 

(DT, Sở Ngoại vụ TPHCM)

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 08-12-2011
 

Số lượt truy cập.