Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thông tin tuyên truyền Đối ngoại


Chia sẻ #11: EVFTA - Sức bật cho quan hệ thương mại TPHCM - Liên minh Châu Âu trong bối cảnh bình thường mới
28-07-2022

Chia sẻ #9: Thành phố Hồ Chí Minh - địa phương đi đầu cả nước trong công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế
19-07-2022

Nổi bật #4: Sắc màu tình hữu nghị nhân dân Việt Nam và Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh
19-07-2022

Chi sẻ #8: Hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài - Điểm nhấn quan trọng trong công tác ngoại giao văn hóa
19-07-2022

Kiến thức Đối ngoại #2: Cuộc họp theo thể thức Arria của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc
29-06-2022

 

Các tin liên quan:
 

Số lượt truy cập.