Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiểu sử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước CHDCND Lào 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thongloun Sisoulith sinh ngày 10-11-1945 tại Tỉnh Houaphanh, Lào.

Quá trình công tác: 

 • 1967-1969: Cán bộ Phòng Giáo dục của Neo Lao Hak Sat  (Mặt trận yêu nước dân tộc Lào)                                 
 • 1969-1973: Cán bộ Văn phòng đại diện của Neo Lao Hak Sat tại Hà Nội, Việt Nam.
 • 1978-1979: Giảng viên Đại học Tổng hợp Viên Chăn (Vientiane).
 • 1979-1981: Thư ký cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế.
 • 1985-1986: Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Công thuộc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng (Văn phòng Thủ tướng)
 • 1987-1992: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
 • 1993-1997: Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội.
 • 1998-2003: Được bầu làm Đại biểu Quốc hội
 • Tháng 3 năm 2001: Được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng; Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch và Hợp tác; Chủ tịch Ủy ban Đầu tư và Hợp tác (CIC); Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Năng lượng của Lào (LNCE)
 • Từ ngày 8-6-2006: Được bổ nhiệm là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời vẫn giữ chức Phó Thủ tướng CHDCND Lào.

Học vấn:         

Tiến sĩ Triết học nghiên cứu về Lịch sử, Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn học tại Liên Xô (cũ). 

 • 1962-1969: Theo học tại Trường Đại học Sư phạm Neo Lao Hak Sat, tỉnh Houaphanh, Lào.
 • 1973-1978: Theo học tại Học viện Sư phạm, Saint Petersburg (Leningrad), Liên Xô (cũ).
 • 1981-1984: Theo học tại Học viện Khoa học Xã hội, Moscow, Liên Xô (cũ). 

Ngoại ngữ: Tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Anh

Gia đình: Vợ (bà Naly Sisoulith) và 3 con (2 con trai và 1 con gái)

Tôn giáo: Theo đạo Phật 

Nguồn: www.un.int/lao/biography_Thongloun_Sisoulith.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Thongloun_Sisoulith

Ảnh: http://invest.laopdr.org/mr_thongloun.gif

(T.Trinh, Phòng Chính trị Kinh tế Đối ngoại, ngày 17-7-2006) 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 18-07-2006