Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiểu sử Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Bouasone Bouphavanh


Ông Bouasone Bouphavanh sinh ngày 3-6-1954 tại Tỉnh Salavan, Lào. Ông thuộc thế hệ các nhà lãnh đạo mới của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào.

Quá trình hoạt động và công tác

  • 1974-1980: Công tác tại Ủy ban Chính quyền Tỉnh Champassak.
  • 1981-1994: Công tác tại Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào
  • 1994-1996: Giữ cương vị Thứ trưởng Văn phòng Thủ tưng;
  • 1996-2001: Được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;
  • 2001-2003: Được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị Đảng NDCM Lào; Phó Thủ tướng thứ ba trong Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước.
  • 2003-2006: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực.
  • Ngày 8-6-2006: Được Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bầu làm Thủ tướng  thay ông Bounnhang Vorachith.

Học vấn

Cử nhân trường Đảng Matxơva, Liên Xô cũ (1986-1990).

Tín ngưỡng

Theo đạo Phật.

Gia đình

Có vợ và bốn con.

 

Nguồn:

Chân dung: http://www.kpl.net.la/english/member%20of%20lao%20gov.htm

Nội dung: Báo Nhân dân, trang web: http://en.wikipedia.org/wiki/Bouasone_Bouphavanh

(T.Trinh, Phòng Chính trị Kinh tế Đối ngoại ngày 30-8-2006)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 30-08-2006