Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thông tư số 04/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016

Hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.