Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thủ tục cấp công hàm

Thủ tục xin cấp công hàm để xin thị thực nhập cảnh tại các cơ quan đại diện lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh đối với những nước phải xin thị thực và có yêu cầu phải làm công hàm

Nộp hồ sơ bao gồm:

  • Giấy giới thiệu của cơ quan nơi đang công tác (cho người đến làm công hàm)
  • Quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền: bản chính, chữ ký mực
  • Hộ chiếu: bản chính
  • Thư mời: bản photocopy

 

Chú ý: Các mẫu giấy tờ cần thiết xin vào địa chỉ dưới đây để download:

http://www.lanhsuvietnam.gov.vn

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 27-06-2013