Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thời gian thực hiện và lệ phí


Thời gian thực hiện

 

  • Hồ sơ hợp lệ: sớm nhất là 02 ngày làm việc

 

  • Hồ sơ cần xác minh trước khi thực hiện hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự: Sở Ngoại vụ sẽ giải quyết ngay sau khi nhận được công văn trả lời của các cơ quan xác minh hồ sơ

 

Lệ phí

 

  • Hợp pháp hóa lãnh sự con dấu và chữ ký của cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài:

30.000 VNĐ/ 01 lần.

  • Chứng nhận lãnh sự con dấu, chữ ký của cơ quan nhà nước Việt Nam:

30.000/ 01 lần.

Hồ sơ xin hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 27-07-2011