Người nước ngoài: Khởi tố, tử vong, mất hộ chiếu, tai nạn giao thông, thăm lãnh sự

 
Copyright by © 2005 Vietnam Ministry of Foreign Affairs - Office in HCM City Email: Banbientap@mofahcm.gov.vn