Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thăm lãnh sự bị can, phạm nhân nước ngoài


Nguyên tắc xử lý:

Cơ quan đang thụ lý hồ sơ vụ việc sẽ là cơ quan cấp phép đi thăm lãnh sự.

Quy trình thăm lãnh sự bị can, bị cáo, phạm nhân nước ngoài:

Phạm nhân thuộc Cục Quản lý Trại giam – Bộ Công an (V 26) quản lý:

  • Cơ quan Đại diện Lãnh sự nước ngoài có công hàm yêu cầu đi thăm lãnh sự phạm nhân mang hộ chiếu nước họ đang thi hành án tại các Trại giam do Cục Quản lý Trại giam – Bộ Công an quản lý, gửi tới Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh hoặc Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao để làm thủ tục xin phép Cục Quản lý Trại giam – Bộ Công an tại Hà Nội.
  • Khi nhận được đồng ý của Cục Quản lý Trại giam, Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao thông báo cho Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh để thu xếp cho cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài liên hệ Cục Quản lý Trại giam Bộ Công an Bộ phận Thường trực phía Nam làm thủ tục đi thăm lãnh sự.
  • Sau khi nhận thông báo về việc cho đi thăm và giấy giới thiệu của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, đại diện Cơ quan Lãnh sự nước ngoài đến liên hệ với Cục Quản lý Trại giam Bộ phận Thường trực phía Nam để được cấp Giấy phép đi thăm. Thời gian thăm gặp phạm nhân được quy định trong giấy phép.

Trường hợp bị can, bị cáo phạm nhân bị giam giữ tại các tỉnh phía Nam:

  • Cơ quan Đại diện Lãnh sự nước ngoài có công hàm yêu cầu gửi tới Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh để liên hệ với Sở, Ban Ngoại vụ các tỉnh nơi bị can, bị cáo, phạm nhân người nước ngoài đang bị giam giữ, làm thủ tục xin phép thăm lãnh sự.
  • Khi nhận được văn bản cho phép đi thăm của Sở, Ban Ngoại vụ các tỉnh, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh thông báo cho Cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài đến liên hệ lấy giấy phép cùng giấy giới thiệu của Sở để đi thăm đúng theo ngày giờ đã được quy định ghi trong giấy phép.

Trường hợp bị can, bị cáo phạm nhân bị giam giữ tại TP. Hồ Chí Minh:

Cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài có công hàm yêu cầu gửi tới Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh, để liên hệ với Công an Thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố và Viện Kiểm sát Xét xử Phúc thẩm làm thủ tục xin phép thăm lãnh sự.

Quyền hạn và thời gian giải quyết một số trường hợp cụ thể:

  • Về việc giải quyết thăm gặp lãnh sự trong giai đoạn điều tra: Cơ quan Công an sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất kể từ khi nhận được công văn của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh chuyển yêu cầu thăm lãnh sự.
  • Về việc giải quyết thăm lãnh sự sau kết thúc điều tra, chuẩn bị xét xử và trong thời hạn 15 ngày kháng cáo: Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố sẽ cấp Giấy phép thăm gặp.
  • Về việc giải quyết thăm lãnh sự trong giai đoạn chờ xét xử phúc thẩm: Viện Kiểm sát Xét xử Phúc thẩm sẽ cấp Giấy phép thăm gặp.

Trại Tạm giam Chí Hòa – Công an TP. Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp thời gian thăm lãnh sự sau khi có công văn của Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh Thành phố và Giấy phép thăm gặp của Viện Kiểm sát các cấp.

  • Về thời gian thăm gặp lãnh sự: trong vòng 30 phút.
  • Về việc giải quyết cho thân nhân mang hộ chiếu nước ngoài thăm gặp: đương sự phải gửi đơn có xác nhận của Cơ quan đại diện lãnh sự tại Thành phố cho Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh để chuyển cơ quan chức năng xem xét trong thời hạn từ  07 đến 15 ngày, đơn phải kèm theo các giấy tờ chứng minh quan hệ.

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 20-06-2007
 

Số lượt truy cập.