Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước


Danh mục các hiệp định, thỏa thuận miễn thị thực giữa Việt Nam và các nước:

http://www.mofa.gov.vn/vi/ct_lanhsu/nr040819100726/ns090213142034

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 06-07-2009
 

Số lượt truy cập.