Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Hỏi về quyền ưu đãi miễn trừ đối với cơ quan ngoại giao và quyền lợi của Lãnh sự danh dự


Hỏi: Tôi muốn biết về quyền ưu đãi miễn trừ đối với cơ quan ngoại giao và quyền lợi của Lãnh sự danh dự. Xin cho biết có những văn bản nào nói về việc này. Xin trân trọng cảm ơn. (nthh@yahoo...)

 

Đáp: Kính gửi ông/bà,

 

Ông/bà có thể tìm đọc Pháp lệnh năm 1992 về quyền ưu đãi miễn trừ đối với cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự và tổ chức quốc tế và Công ước Viên 1963 về quan hệ lãnh sự, để biết các quyền lợi của Lãnh sự danh dự.

 

Tham khảo những tài liệu trên tại website của Bộ Ngoại giao: http://www.mofa.gov.vn

 

Trân trọng.

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 23-04-2009
 

Số lượt truy cập.