Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Hỏi về đơn xác nhận lưu trú


Hỏi: Tôi tên là Lê Thị Mỹ Thảo. Tôi có người bạn là người nước ngoài muốn làm đơn xác nhận lưu trú là đã ở Việt Nam trong thời gian từ ngày 23-3-2009 đến nay và cũng muốn xác nhận lưu trú này có hiệu lực tại Brazil (đất nước của bạn tôi). Vậy xin hỏi đơn xác nhận lưu trú này căn cứ vào đâu? (thao_lethimy@yahoo...)

 

Đáp: Sở Ngoại vụ TPHCM xin trả lời câu hỏi của bà như sau:

 

Đơn xác nhận lưu trú ở Việt Nam căn cứ vào giá trị thời hạn thị thực nhập cảnh Việt Nam và lưu trú của cơ quan xuất nhập cảnh Việt Nam được ghi trên hộ chiếu.

 

Trân trọng.

 

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 23-04-2009
 

Số lượt truy cập.