Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia


Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia

Flag Indo

Người đứng đầu

Ông Bambang S. Tarsanto (Tổng Lãnh sự) 

Văn phòng

18 Phùng Khắc Khoan, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 38251888 – 38223799

Fax: (84-8) 38299493

Email: indohcmc@hcm.fpt.vn

Giờ làm việc

8g00 – 12g00 và 14g00 – 17g00

từ thứ hai đến thứ sáu

Ngày nghỉ

Thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ

của Việt Nam và Cộng hòa Indonesia

Ngày Quốc khánh

17 tháng 8

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 28-08-2012