Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia


Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia

Flag of Indonesia.svg

Người đứng đầu

Ông Tổng Lãnh sự Hanif Salim

Văn phòng

18 Phùng Khắc Khoan, Quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 3825 1888 – 3822 3799

Fax: (84-28) 3829 9493

Email:  hochiminh.kjri@kemlu.go.id

Giờ làm việc

8:00 – 12:00 và 14:00 – 17:00

từ thứ Hai đến thứ Sáu

Ngày nghỉ

Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ

của Việt Nam và Cộng hòa Indonesia

Ngày Quốc khánh

17 tháng 8

 

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 16-09-2020