Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ bẩy, ngày 15-12-2018
Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM hiện nay

Giám đốc:          Ông Lê Quang Long

Phó Giám đốc:    Ông Nguyễn Tuấn

Phó Giám đốc:    Ông Trần Phước Anh

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 11-12-2018