Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ bẩy, ngày 24-07-2021
Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM hiện nay

Quyền Giám đốc: Ông Trần Phước Anh

Phó Giám đốc:    Bà Phạm Trần Thanh Thảo

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 28-06-2021