Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ năm, ngày 28-10-2021
Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM hiện nay

Giám đốc:          Ông Trần Phước Anh

Phó Giám đốc:    Bà Phạm Trần Thanh Thảo

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 02-08-2021