Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ bẩy, ngày 20-10-2018
Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM hiện nay

Giám đốc: Ông Lê Quang Long

Phó Giám đốc: Ông Đoàn Tuấn Linh

Phó Giám đốc: Ông Trần Phước Anh

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Tuấn

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 09-02-2018