Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ sáu, ngày 20-10-2017
Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM hiện nay

Giám đốc: Ông Lê Quang Long

Phó Giám đốc: Ông Đoàn Tuấn Linh

Phó Giám đốc: Bà Trần Thị Hiếu Hạnh

Phó Giám đốc: Ông Trần Phước Anh

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 25-08-2017