Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ bẩy, ngày 23-09-2023
Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM hiện nay

Giám đốc:          Ông Trần Phước Anh

Phó Giám đốc:    Bà Phạm Trần Thanh Thảo

Phó Giám đốc:    Ông Phạm Dứt Điểm

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 03-11-2021