Cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM Hợp tác quốc tế của TP.HCM
 Thứ bẩy, ngày 02-07-2022
Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Ban Giám đốc qua các thời kỳ

Ban Giám đốc qua các thời kỳ:
+ Các Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh:

Ông Trần Phước Anh                (18/11/2020 - nay)

Ông Lê Quang Long                  (2016 - 17/11/2020)

Đại sứ Nguyễn Vũ Tú                (2015 - 2016)

Đại sứ Nguyễn Hồng Lĩnh           (2012 - 2015)

Đại sứ Trần Quang Dũng            (2008 - 2012)

Đại sứ Lê Quốc Hùng                 (2001 - 2008)

Đại sứ Vũ Hắc Bồng                  (1982 - 2001)

Ông Hồ Tư Trực                       (1981 - 1982)

Ông Lê Quang Chánh                 (1977 - 1981)

Ông Dương Đình Thảo                (1976 - 1977)

Ông Hoàng Bích Sơn, Trưởng Ban Ngoại vụ, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, (Từ 1975 - 1976)

+ Các Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh:

Ông Phạm Dứt Điểm                  (2021 - nay)

Bà Phạm Trần Thanh Thảo          (2020 - nay)

Ông Nguyễn Tuấn                     (2010 - 2014; 2017 - 2021)

Ông Trần Phước Anh                 (2017 - 11/2020)

Ông Đoàn Tuấn Linh                  (2014 - 2018)

Bà Trần Thị Hiếu Hạnh               (2009 - 2012; 2016 - 2017)

Ông Lê Quang Long                   (2014 - 2016)

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh               (2007 - 2012)

Ông Nguyễn Vũ Tú                    (2007 - 2010)

Ông Trần Quang Dũng                (2003 - 2008)

Ông Lê Hưng Quốc                    (2001 - 2008)

Ông Tần Xuân Vũ                      (2003 - 2007)

Ông Lương Văn Lý                     (1994 - 2001)

Ông Lê Quốc Hùng                    (1994 - 2001)

Ông Võ Thịnh                           (1992 - 2002)

Ông Nguyễn Đức Diếu                (1982 - 1990)

Bà Lê Tuyết Thanh                    (1982 - 1983)

Ông Lâm Văn Khai                     (1982 - 1991)

Ông Huỳnh Anh                        (1979 - 1986)

Ông Hồ Tư Trực                       (1977 - 1981)

Ông Cao Kiến Thiết                   (1976 - 1981)

Ông Dương Đình Thảo                (1975 - 1976)

Phó Ban Ngoại vụ (nguyên Vụ trưởng Vụ báo chí Bộ Ngoại giao Chính phủ lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam).

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 03-11-2021