Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Hợp tác quốc tế


Địa phương kết nghĩa:
Danh sách địa phương nước ngoài kết nghĩa với TpHCM
Tính đến tháng 7 năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh đã ký thỏa thuận kết nghĩa với 40 địa phương nước ngoài. Danh sách các địa phương (STT, Nước kết nghĩa, Địa phương kết nghĩa, Thời gian ký Thỏa thuận kết nghĩa):

* Các địa phương kết nghĩa với TPHCM
* Thành phố Vladivostok (Liên bang Nga)
* Thành phố Minsk (Cộng hòa Belarus)

Tổ chức, diễn đàn quốc tế:
Hoạt động hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và AIMF

* Giới thiệu chung về AIMF
* Giới thiệu về TPO và quan hệ hợp tác với TPHCM
* Giới thiệu về CITYNET và quan hệ hợp tác với TPHCM
 

Số lượt truy cập.