Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Giới thiệu chung về AIMF


Hiệp hội quốc tế Thị trưởng các thành phố nói tiếng Pháp

AIMF

www.aimf.asso.fr

 

Thời điểm thành lập, quá trình hoạt động                  

 
1979

Thành lập AIMF từ sáng kiến của Thị trưởng Paris Jacques Chirac và Thị trưởng Québec Jean Pelletier.
Ban đầu gồm 20 thành viên, Thị trưởng Paris được bầu làm Chủ tịch Hội đồng

1989

Thành lập “Chương trình hợp tác về tin học” với đối tác là Tổ chức Pháp ngữ. Mục đích của chương trình nhằm hiện đại hóa việc quản lý các thành phố thuộc các nước đang phát triển thông qua việc tin học hóa các cơ quan tài chính và nhân sự của các thành phố này.
Số thành phố thành viên đạt đến con số 50.

1990

Thành lập Quỹ Hợp tác nhằm thực hiện các dự án trang thiết bị đô thị

1995

AIMF trở thành điều phối viên trực tiếp của khối Pháp ngữ tại Hội nghị thượng đỉnh tại Cotonou
81 thành phố thành viên
07/1995, ông Jean Tiberi - Thị trưởng Paris - được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội thay ông Jacques Chirac vừa được bầu làm Tổng thống Pháp
Ông Jacques Chirac được bầu là Chủ tịch danh dự

2001

Ông Bertrand Delanoe, thị trưởng Paris được bầu làm Chủ tịch AIMF

2003

Lần đầu tiên Hội thảo được tổ chức tại Đông Nam Á
115 thành phố thành viên, đại diện cho 46 quốc gia.

Mục tiêu

  • Tập hợp các thị trưởng và lãnh đạo các thủ đô và các thành phố lớn của các quốc gia mà tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức, ngôn ngữ trao đổi hoặc ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi và tạo điều kiện cho các địa phương có cơ hội phát biểu và được lắng nghe ý kiến tại diễn đàn quốc tế.
  • Là điều phối viên của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, AIMF thực hiện các tôn chỉ của tổ chức này trong việc hỗ trợ các chương trình củng cố dân chủ địa phương, các chính sách phi tập trung và giúp đỡ các chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ mới này. AIMF phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực hoạt động địa phương và quản lý hành chính địa phương, qua đó củng cố sự đoàn kết giữa các thành viên.

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 27-03-2006