Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Cơ cấu tổ chức của AIMF


Hiệp hội quốc tế các Thị trưởng Pháp ngữ

www.aimf.asso.fr

Đại hội đồng

Bao gồm tất cả các thành viên tham gia AIMF (hiện tại là 115 thành viên), được tổ chức họp thường niên tại một thành phố thành viên. Có 6 ủy ban công tác phụ trách các chủ đề sau:

  • Ủy ban 1: Phi tập trung và dân chủ địa phương
  • Ủy ban 2: Phát triển đô thị và phát triển bền vững
  • Ủy ban 3: Hiện đại hóa các cơ quan chính quyền và việc đào tạo nhân sự cho các cơ quan này
  • Ủy ban 4: Hoạt động mạng lưới các thành phố thành viên và trao đổi văn hóa
  • Ủy ban 5: Chính sách y tế địa phương
  • Ủy ban 6: Trợ giúp nhân đạo

Chủ tịch các Ủy ban công tác là Thị trưởng của các địa phương: Bordeaux (Pháp), Genève (Thụy Sĩ), Kinshasa (Congo), Luxembourg (Luxembourg), Nouakchott (Maritanie), Sofia (Bulgarie).

Văn phòng

Được  bầu cho nhiệm kỳ 2 năm, gồm 15 thành viên đại diện cho các vùng địa lý khác nhau. Văn phòng tự bầu chọn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Thủ quỹ.
Văn phòng có nhiệm vụ xem xét các đơn xin gia nhập của các thành viên mới, và các dự thảo dự án hợp tác mới.

Chủ tịch

Bertrand Delanoe

Thị trưởng Paris (Pháp)

Phó Chủ tịch

Jean-Paul L’Allier

Thị trưởng Québec (Canada)

 

Abdel Mounem Ariss

Chủ tịch Hội đồng Beyrouth (Liban)

 

Pape Diop

Thị trưởng Dakar (Sénégal)

 

Huhues Ngouelondélé

Phó Thị trưởng Brazzaville (Congo)

Tổng thư ký

Abbès Mohsen

Quận trưởng Tunis (Tunisie)

Thủ quỹ

Simon Comparé

Thị trưởng Ouagadougou (Burkina Faso)

Ngoài ra còn một số thành viên, là thị trưởng của các địa phương sau: Abidjan (Côte d’Ivoire), Bamako (Mali), Casablanca (Maroc), Cotonou (Bénin), Libreville (Gabon), Liège (Bỉ), Phnom Penh (Campuchia), Saint-Louis (Sénégal).

Ban thư ký thường trực

Là bộ phận điều hành trợ giúp Văn phòng và Chủ tịch Hiệp hội lãnh đạo hoạt động của Hiệp hội.
Thư ký thường trực do Chủ tịch Hiệp hội chỉ định sau khi đã có ý kiến của Văn phòng.
Thư ký thường trực hiện nay là ông Gilles Gauthier.
Email:
g.gauthier@aimf.asso.fr

AIMF

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 02-12-2005