Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Gặp gỡ hữu nghị thanh niên TPHCM - Trung Quốc

Đoàn đại biểu Thanh niên Cộng sản Trung Quốc với 100 thành viên do đồng chí Dương Nhạc, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu đã đến TPHCM để giao lưu với thanh niên thành phố từ ngày 3 đến ngày 6-11-2005.

Nhân dịp sang Việt Nam tham dự Cuộc gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc tại Hà Nội vừa qua, Đoàn đại biểu Thanh niên Cộng sản Trung Quốc với 100 thành viên do đồng chí Dương Nhạc, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu đã đến TPHCM để giao lưu với thanh niên thành phố từ ngày 3 đến ngày 6-11-2005.

Đoàn đã đến chào xã giao và dự chiêu đãi của lãnh đạo UBND TPHCM, gặp gỡ giao lưu với Hội Doanh nghiệp trẻ thành phố, thăm Công ty Cholimex, Công ty liên doanh Xây dựng khai thác hạ tầng Khu chế xuất Linh Trung, Công ty Điện và Điện tử TCL Việt Nam. Đoàn cũng đã đi tham quan dinh Thống Nhất và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TPHCM.

(Nguồn: Sở Ngoại vụ TPHCM ngày 7-11-2005)

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 29-11-2005
 

Số lượt truy cập.