Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Huỳnh Thành Lập tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Chămpasắc

Sáng 5/9/2012 Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Huỳnh Thành Lập đã tiếp đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 15, tỉnh Chămpasắc, Lào.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Huỳnh Thành Lập khẳng định qua chuyến thăm này, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Lào càng thắm thiết. Đặc biệt là tình đoàn kết giữa hai địa phương TPHCM – tỉnh Chămpasắc ngày càng tốt đẹp hơn.

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực bầu cử số 15 Meksavăn Phômphithak mong rằng TPHCM luôn tạo điều kiện cho tỉnh Chămpasắc trao đổi ý kiến, về cơ cấu và tổ chức hoạt động của HĐND TP. Ông khẳng định tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào, TPHCM – tỉnh Chămpasắc sẽ ngày càng sâu sắc và bền vững.

(DT, Sở Ngoại vụ TPHCM)


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 14-09-2012
 

Số lượt truy cập.