Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Chia sẻ #1: Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến ngành ngoại giao văn hóa    

       Podcast Chia sẻ 1 với chủ đề Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến ngành ngoại giao văn hóa gồm các nội dung sau:

        - Bài đọc "5 Đại dịch gây ảnh hưởng trong lịch sử loài người" của Giáo sư Robert Farley, Đại học Kentucky, Hoa Kỳ.

      - Bài đọc "Ngành văn hóa và Đại dịch Covid-19" của Ông Ernesto Ottone, Giám đốc phụ trách văn hóa của UNESCO.

        Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức!
                             
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 25-05-2022
 

Số lượt truy cập.