Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Thông Báo


Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Bộ phận Chứng nhận, Hợp pháp hóa lãnh sự sẽ đóng cửa từ ngày thứ Bảy 30/04/2016 đến ngày thứ Ba 03/05/2016
28-08-2004

Notification
Ho Chi Minh City Department of External Relations will be closed to the general public for four days: from 30 April to 03 May 2016
28-08-2004
 

Số lượt truy cập.