Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Chia sẻ #2: Ước mơ Thành phố quốc tế        Podcast Chia sẻ #2 với chủ đề Ước mơ Thành phố quốc tế gồm các nội dung sau:

        - Bài "Thử phác thảo chân dung quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh" của Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Phòng Chính trị Kinh tế Đối ngoại, Sở Ngoại vụ TPHCM.

        - Bài "Nguồn nhân lực chất lượng cao - động lực phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh" của Ông Trương Công Minh Tuấn, Chuyên viên Ngoại giao văn hoá, Sở Ngoại vụ TPHCM.

        Kính mời quý thính giả cùng thưởng thức!
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 30-05-2022
 

Số lượt truy cập.