Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Điều ước quốc tế


 

    1. Công ước Viên 1961 về Quan hệ ngoại giao.


    2. Công ước Viên 1963 về Quan hệ lãnh sự.

 


Tệp đính kèm:

 
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 15-12-2005