Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng Lãnh sự

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TẠM DỪNG TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19/06/2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Bộ phận Hợp pháp hóa – Chứng nhận Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hợp pháp hóa – chứng nhận lãnh sự, chỉ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Quý khách có nhu cầu nộp hồ sơ hợp pháp hóa – chứng nhận lãnh sự, đề nghị liên hệ với Bưu chính công ích (VN- Post) để được tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa – chứng nhận lãnh sự.

Đối với các trường hợp đặc biệt khẩn cấp, nhân đạo, đề nghị liên hệ với Sở Ngoại vụ (điện thoại 028 3829 8589) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Sở Ngoại vụ sẽ cập nhật thông báo mới khi Ủy ban nhân dân Thành phố có quyết định khác.

Xin trân trọng thông báo ./.

 

Tạo bởi admin
Cập nhật 21-10-2021
 

Số lượt truy cập.