Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM thông báo về Chương trình học bổng WMSEA Fellowship


Theo Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại TPHCM, Chương trình Đông Nam Á học – Đại học Chulalongkorn đang nhận đơn xin cấp học bổng WMSEA Fellowship (Weaving the Mekong into the Southeast Asian Fellowship).

 

Chương trình Đông Nam Á học – Đại học Chulakongkorn, dưới sự hợp tác của Quỹ Rockefeller, sẽ cấp học bổng cao học cho người Việt Nam từ 20 – 35 tuổi, chương trình quốc tế về Đông Nam Á học đa ngành tại trường Đại học Chulalongkorn.

 

Học bổng trên bao gồm chi phí đi lại, học phí, sinh hoạt phí, chỗ ở, sách và học cụ.

 

Các thông tin chi tiết hoặc đơn xin cấp học bổng có thể tham khảo trên website: http://www.weavingmekong.org.

 

(Sở Ngoại vụ TPHCM, ngày 4-1-2007)


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 05-01-2007
 

Số lượt truy cập.