Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Sở Ngoại vụ TPHCM thông báo cải cách thủ tục hành chính

Nhằm cải cách thủ tục hành chính, kể từ ngày 10/02/2014, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mẫu tem mới và quy trình mới về hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự. Quy trình này được Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao áp dụng từ năm 2013. Việc này là một phần của kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao theo chỉ đạo của Chính phủ.

Quy trình mới cho phép người dân có nhu cầu hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự có thể khai hồ sơ trực tuyến. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiết kiệm thời gian bằng cách đăng ký tờ khai, nhập thông tin tại nhà, in và mang kết quả đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ, đồng thời đăng ký lịch hẹn trực tuyến.

Người dân có thể truy cập trang web sau đây để khai hồ sơ và tra cứu thông tin: http://202.6.2.21:9080/Legalization/Legalized-Guide.aspx

Ngoài ra, tại phòng tiếp dân, Sở Ngoại vụ cũng bố trí các máy tính và cán bộ hướng dẫn để khách khai hồ sơ tại chỗ.

Người dân cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ Phòng Lãnh sự, Sở Ngoại Vụ thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại: (08).38.298.589 hoặc có thể truy cập website:

http://www.mofahcm.gov.vn/vi/congtac_ls/nr050712145517

 

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 07-03-2014