Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Giấy tờ liên quan đến việc kết hôn của Canada được miễn hợp pháp hóa lãnh sự


Hỏi: Tôi là Việt kiều sống tại Canada có dự định sẽ về TPHCM vào tháng 7 sắp tới để kết hôn. Hiện nay tôi đang gửi các giấy tờ có liên quan đến việc kết hôn đến Bộ Ngoại giao Canada để xin đóng dấu công chứng. Vậy giấy tờ đã có dấu của Bộ Ngoại giao Canada có cần phải mang đến Tổng Lãnh sự quán Canada tại TPHCM xin đóng dấu lại lần nữa trước khi mang đến Sở Ngoại vụ TPHCM để làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự không? (Viet.Can@ville.longueuil...)

Đáp: Giấy tờ sau khi đã được Bộ Ngoại giao Canada xác nhận, ông/bà cần làm các bước tiếp theo như sau:

1. Mang giấy tờ đến Tổng Lãnh sự quán Canada tại TPHCM để được chứng nhận.

2. Mang giấy tờ (đã được Tổng Lãnh sự quán Canada chứng nhận) đến Phòng Công chứng Nhà nước để dịch ra tiếng Việt.

3. Nộp giấy tờ cho Sở Tư pháp nơi vị hôn thê/ vị hôn phu của ông/bà đang cư trú để làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Cũng xin nói thêm để ông/bà rõ: theo Nghị định 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài và theo điều 2, chương 1, Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16/12/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định 68/2002/NĐ-CP nói trên thì giấy tờ của Canada được miễn hợp pháp hóa lãnh sự trên nguyên tắc có đi có lại với Việt Nam. Do đó ông/bà không cần mang giấy tờ đến Sở Ngoại vụ TPHCM để làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự.

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 22-04-2009
 

Số lượt truy cập.