Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Giấy tờ do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ chứng nhận cần mang đến Sở Ngoại vụ để hợp pháp hóa lãnh sự


Hỏi: Tôi muốn biết là những giấy tờ đóng dấu ở Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ có cần phải đem đến Sở Ngoại vụ TPHCM để hợp pháp hóa lãnh sự không? (Viet.Can@ville.longueuil...)

Đáp: Sở Ngoại vụ TPHCM xin trả lời ông/bà như sau: Theo điều 26 Pháp lệnh Lãnh sự của Hội đồng Nhà nước Việt Nam ngày 13/11/1990, cơ quan nhà nước Việt Nam chỉ chấp nhận xem xét giấy tờ, tài liệu đã được hợp pháp hóa, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có qui định khác.

Đối với giấy tờ, tài liệu đã được Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chứng nhận (đóng dấu), nếu có nhu cầu nộp cho các cơ quan thẩm quyền Việt Nam để làm các thủ tục cần thiết, ông/bà nên mang giấy tờ đến Sở Ngoại vụ TPHCM để hợp pháp hóa lãnh sự.

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 22-04-2009
 

Số lượt truy cập.