Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Làm việc ở công ty cổ phần, nhưng nhà nước không nắm cổ phần chi phối có được cấp hộ chiếu công vụ không?


Hỏi: Công ty chúng tôi trước đây là doanh nghiệp nhà nước, nay chuyển sang cổ phần, nhưng nhà nước không nắm cổ phần chi phối (dưới 50%). Cán bộ của công ty chúng tôi thường xuyên phải đi công tác, giao dịch ở nước ngoài. Vậy xin hỏi các cán bộ chủ chốt của công ty chúng tôi có được tiêu chuẩn cấp hộ chiếu công vụ không? Nếu được cấp thì làm thủ tục như thế nào, ở đâu? (hatraco@fmail...)

Đáp: Nghị định 05/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định hộ chiếu công vụ chỉ được cấp cho các doanh nghiệp nhà nước. Nay công ty đã chuyển sang cổ phần thì không thuộc vào diện được cấp hộ chiếu công vụ nữa. Đề nghị công ty liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an để làm hộ chiếu phổ thông.

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 22-04-2009
 

Số lượt truy cập.