Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Làm việc tại công ty cổ phần, do nhà nước nắm cổ phần chi phối có được cấp hộ chiếu công vụ không?


Hỏi: Hiện nay tôi đang công tác tại một Công ty Cổ phần Cơ điện miền Trung (vốn nhà nước chiếm 51%) và đang giữ cương vị là Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm chức danh Giám đốc Công ty. Tôi đi làm hộ chiếu công vụ nhưng không được cấp và được giải thích rằng trường hợp của tôi không đủ điều kiện để được cấp hộ chiếu công vụ vì công tác tại công ty cổ phần chứ không phải là doanh nghiệp nhà nước. Khoản 2, điều 7, Nghị định 05/2000/NĐ–CP ngày 3-3-2000 (về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam) quy định hộ chiếu công vụ cấp cho công dân Việt Nam là cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước.

Tuy nhiên theo như tôi được biết thì Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội tại Chương 1: Những quy định chung, Điều 4: Giải nghĩa từ ngữ có viết như sau: “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ”. căn cứ vào điều nêu trên thì công ty chúng tôi vẫn là doanh nghiệp nhà nước và tôi có đủ điều kiện để làm hộ chiếu công vụ. Vậy rất mong được sự trả lời của quý cơ quan. (giangdh@evn.com...)

Đáp: Sở Ngoại vụ TPHCM xin trả lời câu hỏi của ông như sau: Người thuộc diện được cấp hộ chiếu công vụ quy định tại khoản 2, điều 7, Nghị định 05/2000/NĐ-CP ngày 03-3-2000 (về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam) là cán bộ từ cấp phòng trở lên và kế toán trưởng của các doanh nghiệp Nhà nước được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 25-4-1995 do Thủ tướng Chính phủ, hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập).

Nghị định 05/2000/NĐ-CP có trước Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 nên hiện nay các cơ quan chức năng của Nhà nước đang trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 05/2000/NĐ-CP. Chúng tôi sẽ thông tin đến ông ngay khi có hướng dẫn mới.

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 22-04-2009
 

Số lượt truy cập.