Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Quyết định cử đi công tác nước ngoài phải có chữ ký trực tiếp, không sao chụp


Hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước được cử đi công tác nước ngoài. Khi làm thủ tục xin cấp hộ chiếu công vụ, vì sao Quyết định cử đi công tác của cơ quan thẩm quyền cho tôi mặc dù đã có mộc đỏ nhưng chữ ký photo đã không được Sở Ngoại vụ chấp nhận? (tamlv@mot.gov...)

Đáp: Thông tư số 04/2000/TT-BNG ngày 08/1/2000 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định 05/2000/CP-NĐ của Chính phủ, quy định rõ văn bản cử hoặc cho phép đi nước ngoài phải do người có thẩm quyền ký trực tiếp (không dùng chữ ký sao chụp) và đóng dấu cơ quan. Đề nghị ông/bà làm lại quyết định cử đi công tác của mình cho hợp lệ.

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 22-04-2009
 

Số lượt truy cập.