Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Người có thẩm quyền ký quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài


Hỏi: Tôi là cán bộ một sở của một thành phố trực thuộc trung ương. Đề nghị Sở Ngoại vụ cho biết hiện nay, Giám đốc các sở, ban, ngành có thẩm quyền ký quyết định cử đi công tác nước ngoài cho cán bộ cơ quan mình để xin cấp hộ chiếu công vụ hay không? (duongvt@dpi...)

Đáp: Theo Điều 15, Nghị định 05/2000/CP-NĐ ngày 3/3/2000 của Chính phủ, Thủ trưởng cấp Bộ, cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm ký quyết định cử đi công tác nước ngoài cho cán bộ, công chức, nhân viên trong các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, Thủ trưởng cấp Bộ, cấp Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể ủy quyền cho Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ; sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh quyết định việc cử đi công tác nước ngoài.

Thực tế hiện nay, ngoài một số công ty và trường đại học được Bộ Công nghiệp và Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền quyết định, Sở Nội vụ TP Vũng Tàu là sở duy nhất được UBND ủy quyền và đăng ký con dấu, chữ ký cho Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao và Sở Ngoại vụ TPHCM về thẩm quyền quyết định cử cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài.

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 22-04-2009
 

Số lượt truy cập.