Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Quyết định cử đi công tác nước ngoài phải đi kèm với hộ chiếu công vụ


Hỏi: Khi tôi đi gia hạn hộ chiếu công vụ, tại sao phải có quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền, mặc dù hộ chiếu còn giá trị dưới 06 tháng. (thanhtam@trade...)

Đáp: Theo quy định của Nghị định 05/2000/CP-NĐ, hộ chiếu công vụ cấp cho cán bộ đi công tác nước ngoài để thực hiện “nhiệm vụ chính thức” do cơ quan nhà nước giao. Do đó, cán bộ khi đi công tác nước ngoài (mặc dù đã có hộ chiếu công vụ rồi) cũng cần phải có quyết định cử đi công tác của cơ quan có thẩm quyền.

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 22-04-2009
 

Số lượt truy cập.