Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế


1. Giới thiệu:

- Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC) có trụ sở chính đặt tại số 6 Alexandre de Rhodes, phường Bến Nghé, Quận 1.

- Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại được thành lập từ năm 2003 với chức năng và nhiệm vụ triển khai hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế. Cuối năm 2018, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ký quyết định số 3664/QĐ-BNG tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ Đối Ngoại và Nhà khách Chính phủ thành Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC) với chức năng và nhiệm vụ triển khai hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa. Hoạt động của đơn vị ngày càng phát triển cả chiều sâu và chiều rộng, có nhiều đóng góp cho công tác ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa đối ngoại của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác cùng có lợi giữa cộng đồng quốc tế và Việt Nam.

Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị quốc tế có các đơn vị chức năng sau:

                                                              i.      Phòng Sự kiện;

                                                           ii.      Phòng kinh doanh -Dịch vụ;

                                                         iii.      Phòng Quan hệ đối ngoại và Đào tạo;

                                                         iv.      Phòng Thị trường trong nước và quốc tế;

                                                            v.      Văn phòng – Tổ chức cán bộ.

2.      Chức năng:

 Triển khai các hoạt động phục vụ nhiệm vụ ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế, ngoại giao văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trở vào phía Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu hợp tác cùng có lợi giữa cộng đồng quốc tế và Việt Nam.

3.      Nhiệm vụ:

1.   Cung cấp thông tin, tư vấn về đầu tư và hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với các nước cho doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài và Việt Nam.

2.   Tìm hiểu, cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của đối tác trong và ngoài nước theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

3.   Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, chuẩn bị hồ sơ thủ tục về pháp luật, chính sách, chế độ, thông lệ của Việt Nam trong các lĩnh vực nhận con nuôi, kết hôn, xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động, giáo dục, du học; hồ sơ và thủ tục xin thị thực, hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự, công chứng, sao y, giấy phép lao động, giấy phép/ chứng nhận đầu tư, cung cấp dịch vụ biên dịch, phiên dịch... cho cá nhân và tổ chức nước ngoài; tư vấn về luật pháp, chính sách của các nước theo yêu cầu của cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam.

4.   Phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác khác tổ chức các chuyến đi tìm hiểu thị trường, học tập kinh nghiệm, cơ hội hợp tác kinh tế, văn hóa, xã hội,... cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

5.   Tổ chức các sự kiện (hội thảo, hội nghị, triển lãnh, họp báo) theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; sắp xếp các cuộc gặp gỡ giữa các đối tác kinh tế, giữa cá nhân và doanh nghiệp với chính quyền các địa phương, với các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam.

6.   Tổ chức đón, tiễn các đoàn đến tham dự hội nghị, hội thảo... tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; tổ chức đón tiếp, phục vụ làm việc, ăn ở và sinh hoạt đối với các đoàn khách của Bộ vào thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phía Nam và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

7.   Phục vụ các cuộc hội đàm, ký kết, hội nghị, họp báo, tiếp khách, chiêu đãi và các hoạt động đối ngoại chính thức khác của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Bộ trưởng hoặc cấp tương đương trở lên chủ trì và các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

8.   Phối hợp với Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng kiến thức ngoại giao và ngoại ngữ hoặc các đối tác khác tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ quan hệ đối ngoại, kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế; kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, marketing quốc tế và đàm phán... và các chuyên môn khác.

9.   Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

10. Tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm nguôn tài trợ và tín dụng, kết nối doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin về chính sách đầu tư của Việt Nam và các địa phương; giới thiệu các dự án kêu gọi đầu tư trong nước và kết nối các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho khu vực Thành phố Hồ Chính Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

11. Đầu tư, kinh doanh và tổ chức cung cấp các dịch vụ như: nhà hàng, khách sạn, cho thuê văn phòng làm việc, mở đại lý vé máy bay, dịch vụ vận tài, dịch vụ lữ hành..., phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao vàbảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật chuyên ngành.

12. Sử dụng và quản lý cơ sở vật chất được giao, chủ động lập dự án đầu tư, kế hoạch sửa chữa, nâng cấp nhằm phục vụ yêu cầu công tác thường xuyên và các hoạt động cung ứng dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

13. Quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, vốn huy động, vốn vay... theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

14. Sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đề đầu tư xây dụng, mua sắm tài sản thiết bị phục vụ hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, chế độ tự chủ của đơn vị theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý tài sản, thu chi tài chính; quản lý và sử dụng công chức, viên chức, người làm việc theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Ngoại giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 08-09-2020