Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Trung tâm Dịch vụ đối ngoại


Tên giao dịch tiếng Anh là Foreign Service Center (FSC)

1. Chức năng:

 • Thể chế hóa các chủ trương ngoại giao phục vụ kinh tế của Bộ Ngoại giao, góp phần thúc đẩy, tăng cường giao lưu hợp tác cùng có lợi giữa cộng đồng quốc tế và Việt Nam.
 • Phát huy tối đa lợi thế sẵn có trong quan hệ đối ngoại (quan hệ với các cơ quan trong nước và nước ngoài, các cơ quan đại diện của nước ngoài ở Việt Nam và của Việt Nam ở nước ngoài) để làm đầu mối cung cấp thông tin và dịch vụ cho các doanh nghiệp trong, ngoài nước và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Cung cấp thông tin về cơ hội đầu tư và hợp tác kinh doanh, thương mại ở Việt Nam cho các doanh nghiệp nước ngoài và ở nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam;
 • Tìm hiểu cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của đối tác trong và ngoài nước theo yêu cầu của doanh nghiệp và cá nhân;
 • Hỗ trợ về pháp luật, quy định, thông lệ của Việt Nam trong các lĩnh vực nhận con nuôi, kết hôn, xuất nhập cảnh, xuất khẩu lao động, giáo dục cho cá nhân và tổ chức nước ngoài. Tư vấn luật pháp của các nước theo yêu cầu của cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam;
 • Phối hợp với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các chuyến đi tìm hiểu thị trường, cơ hội hợp tác kinh tể, văn hóa, xã hội cho các đoàn nước ngoài tới Việt Nam và các đoàn của Việt Nam đi nước ngoài;
 • Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, triển lãm có sự tài trợ hoặc tham gia của cá nhân, tổ chức nước ngoài, đặc biệt là hội nghị của đoàn ngoại giao - lãnh sự về thương mại, đầu tư, du lịch. Sắp xếp các cuộc gặp gỡ các đối tác kinh tế, giữa cá nhân và doanh nghiệp với chính quyền thành phố và ngoại giao đoàn;
 • Phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng kiến thức Ngoại giao và ngoại ngữ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về nghiệp vụ quan hệ đối ngoại;
 • Hỗ trợ tìm kiếm nguồn tài trợ và tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội;
 • FSC được tự chủ tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ; được sử dụng tài sản nhà nước theo quy định đối với đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • FSC được chủ động sử dụng số biên chế được giao, sắp xếp và quản lý lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo Pháp lệnh cán bộ, công chức và chủ trương tinh giảm biên chế của nhà nước; Được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của bộ luật lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của đơn vị.

 

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 21-10-2005