Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


Lãnh sự


1. Công tác quan hệ lãnh sự:

  • Giúp Lãnh đạo Sở nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện công tác lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
  • Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các mặt công tác lãnh sự có liên quan đến nhân tố nước ngoài theo đúng đường lối chính sách đối ngoại và bảo vệ chủ quyền của nhà nước Việt Nam.
  • Quản lý hoạt động lãnh sự của các cơ quan đại diện lãnh sự, văn phòng thương mại nhà nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với Công ty Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) quản lý người lao động Việt Nam làm cho các cơ quan này. Đồng thời, phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tạo điều kiện cho các cơ quan này hoạt động thuận lợi tại địa bàn theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.
  • Theo dõi việc ký kết và thực hiện hiệp định lãnh sự đã được thỏa thuận giữa Việt Nam và các nước trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Xử lý các sự cố xảy ra với tàu thuyền nước ngoài hoặc giữa tàu thuyền Việt Nam với tàu thuyền nước ngoài ở hải phận Việt Nam. Giải quyết những vụ tai nạn, tử vong xảy ra đối với người nước ngoài v.v… Phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết những vụ vi phạm pháp luật Việt Nam của người nước ngoài. Thông báo tạm giữ, tạm giam, ngưng xuất cảnh, trục xuất ... người nước ngoài. Liên hệ giải quyết cho các cơ quan đại diện lãnh sự đi thăm lãnh sự phạm nhân người nước ngoài.
  • Xử lý các vụ tranh chấp có nhân tố quốc tế về hôn nhân, về nhập hoặc bỏ quốc tịch, tài sản, thừa kế v.v...
  • Giúp đỡ các cơ quan hữu quan của ta trong quá trình quan hệ và hợp tác có liên quan đến công tác lãnh sự (quy chế biên giới, các sân bay, bến cảng, việc xuất, nhập tàu thủy máy bay trong trường hợp đặc biệt).
  • Phối hợp với đối tác nước ngoài và cơ quan chức năng Việt Nam thực hiện các chương trình đoàn tụ, di cư, hồi hương... Đăng ký chuyến bay cho những người xuất cảnh theo chương trình tỵ nạn.
  • Phối hợp thực hiện chương trình MIA (tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh) tại thành phố và một số tỉnh phía Nam.

2. Công tác hộ chiếu, thị thực:

Cấp và gia hạn hộ chiếu ngoại giao, công vụ cho cán bộ, viên chức Việt Nam đi công tác nước ngoài. Cấp thị thực cho cán bộ, nhân viên thuộc biên chế của các cơ quan nước ngoài do Sở Ngoại vụ quản lý và thân nhân của họ, cũng như các viên chức nước ngoài vào công tác ngắn hạn tại các cơ quan này.

3. Công tác hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự:

Hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự các giấy tờ của người nước ngoài đem sử dụng tại Việt Nam và của công dân Việt Nam đem sử dụng ở nước ngoài.

Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 21-10-2005