Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Hội thảo truyền thống yêu nước và đoàn kết hữu nghị của kiều bào tại Thái Lan

Sáng 15/6/2012, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM và Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan TP tổ chức Hội thảo truyền thống yêu nước và đoàn kết hữu nghị của kiều bào tại Thái Lan.

Các tham luận trình bày tại hội thảo đã cho biết người Việt Nam có mặt ở Thái Lan từ thế kỷ 17 và hiện nay phần lớn sinh sống ở vùng đông bắc Thái Lan. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, kiều bào Việt Nam ở Thái Lan đã sống hòa hợp với nhân dân nước sở tại, giữ những vị trí quan trọng trong xã hội Thái Lan, đồng thời vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.  Dù sống tại Thái Lan nhưng kiều bào Việt Nam vẫn là một cộng đồng yêu nước, nhân ái, luôn hướng về dân tộc và đất nước.

Theo nhà nghiên cứu Tiến sĩ. Phan Thị Hồng Xuân, người Việt Nam ở Thái Lan luôn có ý thức giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam tại quê hương mới. Nhiều người đã có những đóng góp đáng kể về tinh thần, vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước… Hiện nay, ngoài việc họ vẫn luôn hướng về quê hương bằng những việc làm cụ thể như tham gia xây dựng, phát triển đất nước với các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh tại quê nhà, giới thiệu và kinh doanh hàng Việt trên đất Thái; luôn tích cực vận động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước mỗi khi có thiên tai, lũ lụt, người Việt Nam ở Thái Lan còn góp phần tăng cường mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và hữu nghị toàn diện giữa hai nước.

(DT, Sở Ngoại vụ TPHCM)

Tạo bởi banbientap
Cập nhật 05-07-2012
 

Số lượt truy cập.