Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiểu sử Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Hor Namhong


Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Vương quốc Campuchia Hor Namhong sinh ngày 15-9-1935 tại Phnom Penh.

Học vấn:

Thạc sĩ ngành Luật học tại Paris (Pháp)

Văn bằng của Học viện nghiên cứu Quốc tế cao cấp (Đại học Paris)

Quá trình làm việc:

 • 1967 – 1973: Làm việc tại Đại sứ quán Hoàng gia Campuchia và tại Phái đoàn của Chính phủ Đoàn kết dân tộc Vương quốc Campuchia (GRUNC) ở Paris (Pháp).
 • 1973 – 1975: Đại sứ tại Cuba.
 • 1975 – 1979: Tù nhân dưới thời Khmer Đỏ.
 • 1980 – 1982: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
 • 1982 – 1989: Đại sứ tại Liên Xô (cũ).
 • 1989 – 1990: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và phụ trách Bộ Ngoại giao.
 • 1990 – 1993: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
 • 1991 – 1993: Thành viên Hội đồng Quốc gia tối cao Campuchia, Bộ trường Cao cấp trong Chính phủ lâm thời Campuchia.
 • 1993 – 1998: Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Pháp.
 • 1993 – 2004: Nghị sĩ Quốc hội, Bộ trưởng Cao cấp, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế.
 • 2004 đến nay: Nghị sĩ Quốc hội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế.

Sở thích:

Đọc sách, bơi lội và thể dục.

Gia đình:

Có vợ và 5 con.

(H.V., Sở Ngoại vụ TPHCM, ngày 25-10-2006)

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 25-10-2006