Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Thông tin về Sở Ngoại vụ TPHCM


Sở Ngoại vụ TPHCM thông báo cải cách thủ tục hành chính
Nhằm cải cách thủ tục hành chính, kể từ ngày 10/02/2014, Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mẫu tem mới và quy trình mới về hợp pháp hóa và chứng nhận lãnh sự. Quy trình này được Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao áp dụng từ năm 2013. Việc này là một phần của kế hoạch cải cách thủ tục hành chính của Bộ Ngoại giao theo chỉ đạo của Chính phủ.
07-03-2014

THƯ MỜI HỌP MẶT ĐẦU XUÂN
04-01-2012

Thông cáo từ Sở Ngoại vụ TPHCM về việc phát động quyên góp giúp đỡ nhân dân Nhật Bản
21-03-2011

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác đối ngoại
Năm 2010 qua đi với nhiều mốc son đáng nhớ. Đó là năm tập thể Sở Ngoại vụ TPHCM thêm một lần, “vượt qua mọi khó khăn, thách thức vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự thành công của công tác đối ngoại của Thành phố và Bộ Ngoại giao ”.
07-01-2011

Sở Ngoại vụ TPHCM thông báo mời thầu chào hàng cạnh tranh
07-09-2010

 

Các tin liên quan: