Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Tiểu sử Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Ratnasiri Wickremanayake


 

 

Ông Ratnasiri Wickremanayake sinh ngày 5/5/1933, là Thủ tướng thứ 14 của Sri Lanka.

Học vấn:

Ông Ratnasiri Wickremanayake tốt nghiệp tiểu học tại trường Millewa, trung học tại trường Dharmapala Vidyalaya, và theo học tại Đại học Pannipitiya Ananda - một trường Phật giáo ở thủ đô Colombo. 

Ông đã từng nghiên cứu luật tại Trường Đại học Lincoln, Anh. 

Trong thời gian là sinh viên, năm 1955, ông đã được bầu là Chủ tịch Hiệp hội sinh viên Ceylon tại Anh, năm 1958 làm Chủ tịch Hiệp hội sinh viên Á - Phi tại Anh.

Sự nghiệp:

 • 1960: Được bầu vào Quốc hội. 
 • 1962: Gia nhập Đảng Tự do Sri Lanka
 • 1965: Tái đắc cử đại biểu Quốc hội
 • 1970: Được cử giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. 
 • 1975: Giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trồng trọt
 • 1976: Kiêm nhiệm thêm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
 • 1978: Tổng Thư ký Đảng Tự do Sri Lanka (SLFP). 
 • 1994: Được bầu làm Bộ trưởng Bộ Hành chính công, Nội vụ, và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trồng trọt. 
 • Tháng 8/2000-tháng 10/2001: Thủ tướng Sri Lanka kiêm Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trồng trọt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa. 
 • 2004: Bộ trưởng Bộ Phật giáo, Bộ trưởng Bộ An ninh, Luật pháp và Trật tự xã hội, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trồng trọt, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
 • Tháng 11/2005 đến nay: Trở thành Thủ tướng thứ 14 của Sri Lanka, kiêm Bộ trưởng Bộ Phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tôn giáo:

Đạo Phật

(P.D.L., Sở Ngoại vụ TPHCM, ngày 28-11-2006)

Nguồn: http://www.primeminister.gov.lk/about.php

 


Các tin liên quan:
Tạo bởi thanhdm
Cập nhật 29-11-2006