Công cụ làm việc cá nhân

    Tìm kiếm

    


...

Chính phủ Việt Nam-Ấn Độ ký 6 văn kiện hợp tác

Ngày 12/10, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh, Việt Nam và Ấn Độ đã ký kết các văn kiện hợp tác giữa chính phủ hai nước.

Các văn kiện được ký kết gồm: Hiệp định dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ; Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ về Năm Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ; Chương trình hành động 2011-2013 giữa Hội đồng Nghiên cứu nông nghiệp của nước Cộng hòa Ấn Độ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về nghiên cứu và giáo dục trong lĩnh vực nông nghiệp;

Thỏa thuận hợp tác giữa Petrovietnam và Ongc Videsh Limited về dầu khí; Nghị định thư về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng Quan hệ văn hóa nước Cộng hòa Ấn Độ; Chương trình trao đổi văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Ấn Độ giai đoạn 2011-2014.

 

(HV, Sở Ngoại vụ TPHCM)


Các tin liên quan:
Tạo bởi banbientap
Cập nhật 24-05-2012